Ekonomi

BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. – Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Uyum Durumu
Company Compliance Status
Açıklama
Explanation
Açıklama
Explanation
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Report Information on Publicly Disclosed Information (Page number, menu name on the website)
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Report Information on Publicly Disclosed Information (Page number, menu name on the website)
Evet
Yes
Evet
Yes
Kısmen
Partial
Kısmen
Partial
Hayır
No
Hayır
No
İlgisiz
Not Applicable
İlgisiz
Not Applicable
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
Sustainability Compliance Report
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
A. GENERAL PRINCIPLES
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
A1. Strategy, Policy and Goals
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
A1.1. The prioritised environmental, social and corporate governance (ESG) issues, risks and opportunities have been determined by the Company’s Board of Directors.
x
x
Şirketimiz, ortaklık stratejisi doğrultusunda kurumsal yönetim politikalarını uygulamakta olup öncelikli ÇYS konuları, riskleri ve fırsatları henüz belirlememiştir.
Our company implements corporate governance policies in line with its partnership strategy and has not yet determined material ESG issues, risks and opportunities.
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
A1.1. The ESG policies (Environmental Policy, Energy Policy, Human Rights and Employee Policy etc.) have been created and disclosed to the public by the Company’s Board of Directors.
x
x
Kurumsal yönetime uyum faaliyetleri kapsamında, aşağıda belirtilen politikalar şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu Kararı alarak oluşturulmuş ve kurumsal internet sitesinde kamunun bilgisine sunulmuştur. https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
Within the scope of corporate governance compliance activities, the following policies have been created by our company by the decision of the Board of Directors and made available to the public on the corporate website. https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003

SON %
BIST 100 10.055,98 -1,59
USD/TRY 32,2577 -0,10
EUR/TRY 34,8315 -0,06
EUR/USD 1,0789 0,00
FAİZ 42,87 -0,65
ALTIN/ONS 2.336,32 -1,02
BRENT 83,43 0,77

Öne Çıkan Videolar

Bir Dakikada Bilmeniz Gerekenler | 13 Mayıs 2024 Akşam Bülteni

Bir Dakikada Bilmeniz Gerekenler | 13 Mayıs 2024 Sabah Bülteni

hazroajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu